Díky ochotě správců aplikace Birds.cz jsme nyní schopni se více zaměřit na úhynu ptáků. Každý záznam z aplikace Birds.cz je nyní, pokud se jedná o úhyn podél komunikace, automaticky zveřejněn též na srazenazver.cz.


Aplikace pro pozorování ptáků Birds.cz