Přidána nová vrstva biokoridorů

19.02.2018 | Zobrazeno 280x

Do aplikace srazenazver.cz byla přidána nová prostorová vrstva Dálkových migračních koridorů. Je přístupná v záložce Analýzy -> Shluky a je ji třeba v pravé části okna zapnout. Vrstva byla vytvořena doc. Andělem a kol. (2011) a publikována v metodické příručce "Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící živočichy". ...


Graf vývoje srážek se zvěří v letech 2011 - 2017

09.02.2018 | Zobrazeno 144x

Připravili jsme graf znázorňující roční sumy dopravních nehod - srážek se zvěří, které byly Policií ČR zaznamenány v letech 2011 - 2017. Zřejmý je strmý nárůst a bude tedy zajímavé sledovat, jak se bude situace vyvíjet v tomto roce. ...


Tým srazenazver.cz získal první místo za poster na konferenci ESRI

07.02.2018 | Zobrazeno 202x

V listopadu se v Praze konal další ročník konference uživatelů geografických informačních systémů Esri. Součástí akce byla též soutěž o nejlepší poster. Těší nás, že náš poster byl odbornou porotou oceněn, v konkurenci další 35 příspěvků, prvním místem. Včera nám zástupci firmy ArcDATA, která společnosti Esri v ČR zastupuje, osobně předali ocenění. ...


Přidán nový zdroj dat!

05.02.2018 | Zobrazeno 338x

Díky ochotě správců aplikace Birds.cz jsme nyní schopni se více zaměřit na úhynu ptáků. Každý záznam z aplikace Birds.cz je nyní, pokud se jedná o úhyn podél komunikace, automaticky zveřejněn též na srazenazver.cz. ...


Ke srážkám s živočichy dochází i ve městech

25.01.2018 | Zobrazeno 290x

Problematika srážek se zvěří zaujala i redaktory Českého rozhlasu Olomouc. Zaměřili se zejména na srážky ve městech, kde by je spousta lidí nečekala. I kolize s menšími zvířaty však mohou mít závažné následky.
...


Srážky se zvěří v Tasmánii

08.01.2018 | Zobrazeno 272x

Tým srazenazver.cz měl možnost zpracovat srážky se živočichy v Tasmánii. Z celkového počtu 3.000 záznamů jsme identifikovali shluky například pro nás exotického kusu liščí (Trichosurus vulpecula). ...


Konference IENE v Holandsku, poslední dny pro zaslání příspěvku

02.01.2018 | Zobrazeno 149x

V září tohoto roku se v Holandsku uskuteční další ročník konference IENE. Tato akce se zaměřuje na vztah mezi dopravní infrastrukturou a živou přírodou. CDV, tým srazenazver.cz, opět plánuje aktivní účast. Pokud se zabýváte problematikou silniční a železniční mortality, máte posledních pár dnů pro zaslání abstraktu. Detaily jsou uvedeny na stránkách organizátorů. ...


Zvláště chráněné druhy živočichů

18.11.2017 | Zobrazeno 355x

V aplikaci www.srazenazver.cz je naprosto dominantně zastoupen srnec obecný. Podívali jsme se, zda a v jakém počtu se v databázi vyskytují zvláště chráněné druhy savců. Ukázalo se, že jich není mnoho (73), ale jedná se v několika případech o vrcholové predátory, jejichž počty jsou přirozeně o několik řádů nižší, než u lovné zvěře. Nejvíce se zastoupena ...


Nový článek z dílny týmu srazenazver.cz!

16.10.2017 | Zobrazeno 295x

Naše pracoviště se poslední čtyři roky věnovalo výzkumu účinnosti pachového ohradníku při snižování počtu srážek motorových vozidel se zvěří. Tento měsíc nám v časopise Journal of Environmental Management vyšel článek, v němž shrnujeme výsledky výzkumu. ...


Vkládejte krmelce!

11.10.2017 | Zobrazeno 358x

Z četných dotazů na možnosti rozšíření naší aplikace srazenazver.cz jsme nyní implementovali možnost zadání krmelců. Každý registrovaný uživatel nyní může vložit polohu krmelce a vybrat druh krmiva. ...


KDE+ v systému evidence srážek se zvěří v Kanadě

21.09.2017 | Zobrazeno 231x

Námi vyvinutá metoda KDE+ (www.kdeplus.cz) pro identifikaci míst, ve kterých se koncentrují srážky se zvěří (ale i ostatní nehody), byla implementována v systému online evidence sražených živočichů ve státě Alberta v Kanadě. Ukázku prostředí s KDE+ můžete vidět na obrázku. ...


Přechody pro zvěř přes dálnice v Chorvatsku

04.09.2017 | Zobrazeno 323x

Někteří z členů týmu srazenazver.cz byli o letní dovolené v Chorvatsku. Po cestě sledovali přechody (ekodukty) pro zvěř, které se nacházejí na několika místech přes (v létě velmi frekventované) dálnice A1. ...


Článek se zmínkou o naší aplikaci

01.09.2017 | Zobrazeno 395x

V regionálním vydání IDNES byl otištěn článek, v němž je zmiňována naše aplikace www.srazenazver.cz.
Odkaz na celý text najdete zde. ...


Další článek s tematikou dopravní infrastruktury uveřejněn

09.08.2017 | Zobrazeno 317x

Naše pracoviště se nezabývá pouze srážkami se zvěří, ale obecně geografickým výzkumem, kdy nás zajímají prostorové vztahy, jako například koncentrace jevů podél liniových staveb. V článku "Identifying locations along railway networks with the highest tree fall hazard", který právě vyšel v časopise Applied Geography jsme identifikovali nejhorší úseky železnic, na kterých se vyskytují pády stromů. ...


Reportáž Českého rozhlasu

20.07.2017 | Zobrazeno 310x

Český rozhlas Ostrava vydal včera reportáž "Silničáři připravují oplocení všech dálnic v Moravskoslezském kraji", v níž se objevují zmínka o naší aplikaci srazenazver.cz. ...


Článek o naší aplikaci bude uveřejněn v předním mezinárodním časopisu!

19.07.2017 | Zobrazeno 422x

Časopis Biological Conservation z vydavatelství Elsevier přijal do tisku náš článek o aplikaci www.srazenazver.cz. První elektronická verze článku by se měla na portálu ScienceDirect objevit v zářijovém vydání. Těší nás, že má naše práce ohlas také na mezinárodní scéně. ...


Náš software použit v Rakousku

03.07.2017 | Zobrazeno 319x

Koncem června vyšel v časopise BMC Ecology článek rakouských autorů o úhynech obojživelníků a plazů na silnicích nižších řádů- Nás těší, že pro analýzu prostorového uspořádání úhynů použili námi vyvinutou metodu KDE+. Odkaz na článek "Amphibian and reptile road-kills on tertiary roads in relation to landscape structure: using a citizen science approach with open-access land cover data "je zde. ...


Jarní fáze sběru kadáverů opět v plném proudu

22.05.2017 | Zobrazeno 390x

Jako již několik let, i letos jsme s příchodem jara započali se sběrem kadáverů sražených zvířat podél vybraných komunikací. O výsledcích, které budeme mít k dispozici přibližně za dva měsíce, budeme na tomto místě informovat. ...


Nová verze mobilní aplikace pro vkládání dat ke stažení

13.04.2017 | Zobrazeno 486x

Nová verze mobilní aplikace pro chytré telefony se systémem Android je nyní ke stažení na GooglePlay.

...


Animace časoprostorového rozložení srážek se zvěří!

21.03.2017 | Zobrazeno 348x

Náš tým připravil unikátní animaci, v níž si můžete prohlédnout rozdělení srážek se zvěří v průběhu hodin, týdnů v roce a s ohledem na denní a roční dobu. Animace je přístupná přes záložku Analýzy. ...