Celoevropská studie na srážky vozidel s kopytníky

01.06.2018 | Zobrazeno 349x

Tým srazenazver.cz inicioval rozsáhlou studii, v rámci které bychom měli zpracovat data o srážkách motorových vozidel s kopytníky, které se staly za posledních pět let na evropských silnicích. V současné době sbíráme data o silniční mortalitě z evropských států a koncem tohoto roku bychom měli mít první výsledky. ...


Metodika 17+ ... praktická aplikace výsledků výzkumu

04.05.2018 | Zobrazeno 331x

V současné době probíhá první kolo hodnocení výsledků výzkumu podle nové Metodiky 17+. V jedné její části se bude hodnotit, nakolik jsou výsledky, které nemají podobu tzv. impaktovaných publikací, používány v praxi. Je zřejmé, že míra využití se těžko měří, pokud nejsou k dispozici například informace o zvýšení výnosů, zisku apod.

Nás těší, že naše metoda KDE+ (www.kdeplus.cz), která slouží pro identifikaci nebezpečných míst na pozemních komunikacích, byla již mnohokrát aplikována nejenom v ČR, ale též v zahraniční. Poslední zprávou je, že naše metoda nyní analyzuje shluky srážek se zvěří v kanadské provincii Britská Columbie. ... ...


Nový článek týmu srazenazver.cz

19.04.2018 | Zobrazeno 393x

Ve spolupráci s kolegy z Brna jsme právě publikovali článek, ve kterém jsme se zaměřili na zhodnocení lokálních faktorů, které způsobují, že se srážky se zvěří koncentrují v daném místě. Článek je volně dostupný. ...


Přidána nová vrstva biokoridorů

19.02.2018 | Zobrazeno 441x

Do aplikace srazenazver.cz byla přidána nová prostorová vrstva Dálkových migračních koridorů. Je přístupná v záložce Analýzy -> Shluky a je ji třeba v pravé části okna zapnout. Vrstva byla vytvořena doc. Andělem a kol. (2011) a publikována v metodické příručce "Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící živočichy". ...


Graf vývoje srážek se zvěří v letech 2011 - 2017

09.02.2018 | Zobrazeno 302x

Připravili jsme graf znázorňující roční sumy dopravních nehod - srážek se zvěří, které byly Policií ČR zaznamenány v letech 2011 - 2017. Zřejmý je strmý nárůst a bude tedy zajímavé sledovat, jak se bude situace vyvíjet v tomto roce. ...


Tým srazenazver.cz získal první místo za poster na konferenci ESRI

07.02.2018 | Zobrazeno 341x

V listopadu se v Praze konal další ročník konference uživatelů geografických informačních systémů Esri. Součástí akce byla též soutěž o nejlepší poster. Těší nás, že náš poster byl odbornou porotou oceněn, v konkurenci další 35 příspěvků, prvním místem. Včera nám zástupci firmy ArcDATA, která společnosti Esri v ČR zastupuje, osobně předali ocenění. ...


Přidán nový zdroj dat!

05.02.2018 | Zobrazeno 451x

Díky ochotě správců aplikace Birds.cz jsme nyní schopni se více zaměřit na úhynu ptáků. Každý záznam z aplikace Birds.cz je nyní, pokud se jedná o úhyn podél komunikace, automaticky zveřejněn též na srazenazver.cz. ...


Ke srážkám s živočichy dochází i ve městech

25.01.2018 | Zobrazeno 408x

Problematika srážek se zvěří zaujala i redaktory Českého rozhlasu Olomouc. Zaměřili se zejména na srážky ve městech, kde by je spousta lidí nečekala. I kolize s menšími zvířaty však mohou mít závažné následky.
...


Srážky se zvěří v Tasmánii

08.01.2018 | Zobrazeno 371x

Tým srazenazver.cz měl možnost zpracovat srážky se živočichy v Tasmánii. Z celkového počtu 3.000 záznamů jsme identifikovali shluky například pro nás exotického kusu liščí (Trichosurus vulpecula). ...


Konference IENE v Holandsku, poslední dny pro zaslání příspěvku

02.01.2018 | Zobrazeno 255x

V září tohoto roku se v Holandsku uskuteční další ročník konference IENE. Tato akce se zaměřuje na vztah mezi dopravní infrastrukturou a živou přírodou. CDV, tým srazenazver.cz, opět plánuje aktivní účast. Pokud se zabýváte problematikou silniční a železniční mortality, máte posledních pár dnů pro zaslání abstraktu. Detaily jsou uvedeny na stránkách organizátorů. ...


Zvláště chráněné druhy živočichů

18.11.2017 | Zobrazeno 476x

V aplikaci www.srazenazver.cz je naprosto dominantně zastoupen srnec obecný. Podívali jsme se, zda a v jakém počtu se v databázi vyskytují zvláště chráněné druhy savců. Ukázalo se, že jich není mnoho (73), ale jedná se v několika případech o vrcholové predátory, jejichž počty jsou přirozeně o několik řádů nižší, než u lovné zvěře. Nejvíce se zastoupena ...


Nový článek z dílny týmu srazenazver.cz!

16.10.2017 | Zobrazeno 416x

Naše pracoviště se poslední čtyři roky věnovalo výzkumu účinnosti pachového ohradníku při snižování počtu srážek motorových vozidel se zvěří. Tento měsíc nám v časopise Journal of Environmental Management vyšel článek, v němž shrnujeme výsledky výzkumu. ...


Vkládejte krmelce!

11.10.2017 | Zobrazeno 471x

Z četných dotazů na možnosti rozšíření naší aplikace srazenazver.cz jsme nyní implementovali možnost zadání krmelců. Každý registrovaný uživatel nyní může vložit polohu krmelce a vybrat druh krmiva. ...


KDE+ v systému evidence srážek se zvěří v Kanadě

21.09.2017 | Zobrazeno 340x

Námi vyvinutá metoda KDE+ (www.kdeplus.cz) pro identifikaci míst, ve kterých se koncentrují srážky se zvěří (ale i ostatní nehody), byla implementována v systému online evidence sražených živočichů ve státě Alberta v Kanadě. Ukázku prostředí s KDE+ můžete vidět na obrázku. ...


Přechody pro zvěř přes dálnice v Chorvatsku

04.09.2017 | Zobrazeno 439x

Někteří z členů týmu srazenazver.cz byli o letní dovolené v Chorvatsku. Po cestě sledovali přechody (ekodukty) pro zvěř, které se nacházejí na několika místech přes (v létě velmi frekventované) dálnice A1. ...


Článek se zmínkou o naší aplikaci

01.09.2017 | Zobrazeno 505x

V regionálním vydání IDNES byl otištěn článek, v němž je zmiňována naše aplikace www.srazenazver.cz.
Odkaz na celý text najdete zde. ...


Další článek s tematikou dopravní infrastruktury uveřejněn

09.08.2017 | Zobrazeno 425x

Naše pracoviště se nezabývá pouze srážkami se zvěří, ale obecně geografickým výzkumem, kdy nás zajímají prostorové vztahy, jako například koncentrace jevů podél liniových staveb. V článku "Identifying locations along railway networks with the highest tree fall hazard", který právě vyšel v časopise Applied Geography jsme identifikovali nejhorší úseky železnic, na kterých se vyskytují pády stromů. ...


Reportáž Českého rozhlasu

20.07.2017 | Zobrazeno 425x

Český rozhlas Ostrava vydal včera reportáž "Silničáři připravují oplocení všech dálnic v Moravskoslezském kraji", v níž se objevují zmínka o naší aplikaci srazenazver.cz. ...


Článek o naší aplikaci bude uveřejněn v předním mezinárodním časopisu!

19.07.2017 | Zobrazeno 546x

Časopis Biological Conservation z vydavatelství Elsevier přijal do tisku náš článek o aplikaci www.srazenazver.cz. První elektronická verze článku by se měla na portálu ScienceDirect objevit v zářijovém vydání. Těší nás, že má naše práce ohlas také na mezinárodní scéně. ...


Náš software použit v Rakousku

03.07.2017 | Zobrazeno 435x

Koncem června vyšel v časopise BMC Ecology článek rakouských autorů o úhynech obojživelníků a plazů na silnicích nižších řádů- Nás těší, že pro analýzu prostorového uspořádání úhynů použili námi vyvinutou metodu KDE+. Odkaz na článek "Amphibian and reptile road-kills on tertiary roads in relation to landscape structure: using a citizen science approach with open-access land cover data "je zde. ...


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. O cookies.