SRNA index

SRNA index je relativní míra vyjadřující celkové škody ze střetů s volně žijícími živočichy k délce silniční sítě v daném území (kraj, okres). Údaj zahrnuje přímé hmotné škody evidované Policií ČR, což jsou nejčastěji škody na vozidlech, ale též další škody u nehod s následky na zdraví a životě (spočítané podle metodiky Centra dopravního výzkumu, v. v. i). Data pro výpočet jsou poskytována Policií ČR. Hodnoty SRNA indexu mohou být ovlivněny dostupností těchto dat, která se může lišit jak časově, tak místně.

Analýza je počítána dvakrát ročně - pro letní (měsíce duben až září) a zimní období (měsíce říjen až březen). Poslední aktualizace byla provedena 11. října 2023. Příští aktualizace bude v 11/2023.

Analýza je vytvořena s podporou společnosti Generali.

SRNA index na území ČR od r. 2010

SRNA index dle krajů (letní období 2023)

SRNA index dle krajů letech 2018 až 2023 (letní období)


This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience. About cookies